Công Cụ

1/ Công cụ hỗ trợ Autocad:
– Lập bảng thống kê thép, kiểm tra bảng thống kê cốt thép khi thẩm tra dự toán và chuyển bảng thống kê điện, nước trong Autocad sang file Excel để đẩy nhanh việc lập dự toán.
Anh1
– Vị trí thống kê thép của thiết kế nhầm lẫn thì đổi màu đỏ.
– Có khả năng quét chọn toàn bộ file bản vẽ Autocad.
– Điều chỉnh kích thước thép chỉ cần kích double vào số cần thay đổi thì tự động chiều dài thay đổi.
Đây là bảng thống kê sau khi dùng lệnh để kiểm tra:
Anh2

2/ Công cụ hổ trợ tính thép từ cặp nội lực và nội lực lấy số liệu từ kết quả chương trình Etab:
– Tính thép theo từ nội lực nhập vào:
Anh3

– Tính thép từ kết quả chương trình Etab:
Anh4

Anh5

Anh6
3/ Tính toán móng cọc:
Anh7
4/ Phần mềm tính toán khung phẳng có tự động truyền tải trọng:
anh8

Anh9
Anh9A
Anh9B