Hướng Dẫn

A/ Video hướng dẫn sử dụng phần mềm

1/ File bản vẽ hướng dẫn thực hành

Tải về

2/ Tự động lấy khối lượng từ ReVit, Tra đơn giá và chạy dự toán:

3/ Hướng dẫn tính toán khối lượng phần móng:


4/ Phương pháp trình bày tính toán bảng khối lượng:

5/ Hướng dẫn tính toán khối lượng bê tông, ván khuôn cột, dầm, sàn:

6/ Hướng dẫn tính toán khối lượng xây, trát tường:

7/ Hướng dẫn chạy chương trình dự toán -Tra đơn giá:

8/ Hướng dẫn chạy chương trình dự toán – ĐGCT:

9/ Hướng dẫn chạy đấu thầu:

10/ Hướng dẫn lập tổng dự toán:

11/ Các tuyệt kỹ của DuToanVA:

B/ Hướng dẫn sử dụng DuToanVA qua TeamViewer

+ Bước 1: Tải về Teamviewer.exe

Link tải về: Teamviewer.

+ Bước 2: Khởi động Teamviewer

Teamviewer UI

+ Bước 3: Gọi và gởi tin nhắn tới số điện thoại 0913.443.926 hai dãy số ID và Password màu xanh.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ những thắc mắc của bạn.