Trang chủ


 DUTOANVA PHIÊN BẢN 2017

DuToanVA 2017 đã được trải nghiệm qua việc lập dự toán, thẩm tra qua các công trình cao tầng:
– Chung cư 15 tầng – 38 Nguyễn Chí Thanh TP.Đà Nẵng.
– Trụ sở làm việc Khu hành chính thành phố Quy Nhơn (12 tầng).
– Trụ sở làm việc kiêm kho chi nhánh ngân hàng NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk (12 tầng).
– Trụ sở cơ quan thường trực báo Quân Đội Nhân Dân(11 Tầng).
– Cải tạo nâng tầng khách sạn The Light – Nha Trang (15 tầng)…
Qua việc trải nghiệm các công trình trên, phần mềm đã được nâng cấp, cải tiến liên tục rút ngắn được thời gian nhập liệu (cả khối lượng và giá), biểu mẫu đơn giản, trình bày rõ ràng.Đến nay công ty VINA TOÀN LỰC chính thức ra mắt phiên bản DUTOANVA phiên bản 2017.
♦ Phần mềm đã thiết lập biểu mẫu tính toán dự toán theo TT06/2016 ngày 10/3/2016.
♦ Phần mềm có bộ dữ liệu song ngữ Anh – Việt.
♦ Phần mềm luôn cập nhật kịp thời đơn giá các tỉnh thành mới nhất (Người dùng có thể download file đơn giá trực tiếp từ chương trình).
      PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐÃ CẬP NHẬP ĐỊNH MỨC,ĐƠN GIÁ MỚI NHẤT CÁC TỈNH THÀNH
STT Tỉnh, Thành Đơn giá / Định mức Văn bản ban hành (Quyết định)
1 Song ngữ  Anh – Việt
2 Đà Nẵng Xây dựng Số:9073/QĐ-UBND ngày 29/12/2016
Lắp đặt Số:9072/QĐ-UBND ngày 29/12/2016
3 Thanh Hóa Xây dựng Số:246/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
Lắp đặt Số:249/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
4 Định mức 235 :Sửa đổi và bổ sung

Định mức 236: Bổ sung 

Định mức Khảo sát 1354

Định mức Đ.dây, Trạm biến áp 4970

Số:235/2017/QĐ-BXD; Xây dựng

Số :236/2017/QĐ-BXD; Lắp đặt

Số:1354/2016/QĐ-BXD;

Số:4970/2016/QĐ-BCT

5 Quảng Ngãi Xây dựng Số:535/QĐ-UBND ngày 20/10/2016
Lắp đặt Số:533/QĐ-UBND ngày 20/10/2016
Khảo sát Số:544/QĐ-UBND ngày 20/10/2016
Công ích Số:534/QĐ-UBND ngày 20/10/2016
6 Phú Yên Xây dựng Số:168/QĐ-UBND ngày 1/11/2016
Lắp đặt Số:169/QĐ-UBND ngày 1/11/2016
Sửa chữa Số:170/QĐ-UBND ngày 1/11/2016
Khảo sát Số:171/QĐ-UBND ngày 1/11/2016
7 Hồ Chí Minh Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, khảo sát Số:3384/QĐ-UBND ngày 2/7/2016
8 Sơn La Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, khảo sát Số:2413/QĐ-UBND ngày 11/10/2016
9 Bình Thuận Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, khảo sát Số:1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016
10 An Giang Xây dựng (Vùng 2,3,4) Số:1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2016
    Lắp đặt (Vùng 2,3,4) Số:1173/QĐ-UBND ngày 27/4/2016
    Sửa chữa (Vùng 2,3,4) Số:1174/QĐ-UBND ngày 27/4/2016
    Khảo sát (Vùng 2,3,4) Số:1175/QĐ-UBND ngày 27/4/2016
11 Đồng Nai Xây dựng (Vùng 1,2,3) Số:1901/QĐ-UBND ngày 20/6/2016
    Lắp đặt (Vùng 1,2,3) Số:1902/QĐ-UBND ngày 20/6/2016
    Khảo sát (Vùng 1,2,3) Số:1903/QĐ-UBND ngày 20/6/2016
    Dịch vụ công ích (Vùng 1,2,3) Số:1904/QĐ-UBND ngày 20/6/2016
12 Lâm Đồng Xây dựng Số:127/QĐ-UBND ngày 19/1/2016
    Lắp đặt Số:128/QĐ-UBND ngày 19/1/2016
    Khảo sát Số:126/QĐ-UBND ngày 19/1/2016
13 Long An Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, khảo sát Số:3084/QĐ-UBND ngày 27/7/2016
14 Hà Tĩnh Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, khảo sát Số:41/QĐ-UBND ngày 10/5/2016
15 Vĩnh Phúc Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát Số:2606/QĐ-UBND ngày 12/8/2016
16 Hải Dương Xây dựng Số:2332/QĐ-UBND ngày 23/8/2016
    Lắp đặt Số:2330/QĐ-UBND ngày 23/8/2016
    Sửa chữa Số:2335/QĐ-UBND ngày 23/8/2016
    Khảo sát Số:2334/QĐ-UBND ngày 19/1/2016
    Dịch vụ công ích Số:2331/QĐ-UBND ngày 19/1/2016
17 Huế Xây dựng Số:2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
    Lắp đặt Số:2842/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
    Sửa chữa Số:2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
    Khảo sát Số:2841/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
18 Bình Định Xây dựng ĐM588 Số:6292/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
    Xây dựng Số:5522/QĐ-UBND ngày 27/12/2013
    Lắp đặt ĐM587 Số:6293/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
    Lắp đặt Số:5523/QĐ-UBND ngày 27/12/2013
    Sửa chữa Số:5525/QĐ-UBND ngày 27/12/2013
    Khảo sát Số:5524/QĐ-UBND ngày 27/12/2013
    Dịch vụ công ích Số:6294/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
19 Khánh Hòa Xây dựng ĐM588; Lắp đặt ĐM587 Số:2369/QĐ-UBND ngày 28/8/2015
    Xây dựng Số:667/QĐ-UBND ngày 20/3/2014
    Lắp đặt Số:668/QĐ-UBND ngày 20/3/2014
    Sửa chữa Số:670/QĐ-UBND ngày 20/3/2014
    Khảo sát Số:669/QĐ-UBND ngày 20/3/2014
    Dịch vụ công ích Số:671/QĐ-UBND ngày 20/3/2014
      Số:2370/QĐ-UBND ngày 10/12/2014
20 Đăk lăk Xây dựng Số:50,51,52/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
    Lắp đặt Số:53/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
    Sửa chữa Số:54/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
    Khảo sát Số:55/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
    Dịch vụ công ích Số:59-64/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
    Thí nghiệm Số:57,58/QĐ-UBND ngày 17/12/2015
21 Komtum Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, chiếu sáng,cây xanh,thí nghiệm,rác thải, thoát nước,khảo sát Số:1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015
22 Ninh Thuận Xây dựng Số:88/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Lắp đặt Số:86/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Sửa chữa Số:87/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Khảo sát Số:89/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Dịch vụ công ích Số:85/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
23 Nghệ An Xây dựng Số:5913/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
    Lắp đặt Số:5914/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
    Sửa chữa Số:5915/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
    Khảo sát Số:5912/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
    Đường dây,Trạm biến áp Số:5916;5917/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
24 Đồng Tháp Xây dựng Số:431/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Lắp đặt Số:430/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Sửa chữa Số:324/QĐ-UBND ngày 4/4/2013
    Dịch vụ công ích Số:432/QĐ-UBND ngày 15/12/2015
    Khảo sát Số:321/QĐ-UBND ngày 4/4/2013
25 Cần Thơ Xây dựng, Lắp đặt, sửa chữa, viễn thông,thí nghiệm Số:94/QĐ-SXD ngày 21/4/2014
26 …………

♦ Một số tính năng nổi bật của chương trình:

– Phần mềm chạy trong môi trường Excel nên dể dàng tiếp cận và cũng như việc nhập dữ liệu rất uyển chuyển thấy rõ nhất khi tính toán khối lượng đối với công trình lớn.

– Sử dụng font chữ unicode nên khi gởi file, lọc xem dữ liệu đều thể hiện đúng tiếng Việt.

– Vì trong môi trường Excel nên không phải kết xuất gì cả, việc chỉnh sửa nhanh chóng và mọi công việc làm đều được kiểm soát bởi chương trình chứ không giống như số chương trình khác khi xuất sang Excel là đã hết sự kiểm soát của chương trình.

– Vì là Excel nên in ấn và khả trình bày đẹp.

– Mọi kết quả đều có công thức liên kết nên việc chỉnh sửa số liệu dễ dàng nhiều lúc không phải chạy lại và công thức liên kết chỉ là hàm với phép tính đơn giản chứ không phải là Sumif, Vlookup nên có sự thay đổi dữ liệu việc tính toán toàn bộ bảng tính không phải chờ đợi lâu tránh sinh lỗi do ngắt lệnh đối với việc sử dụng hàm Sumif, Vlookup .

– Tự động chuyển font chữ khi thẩm tra một dự toán khác không phải font unicode mà không cần thông qua chương trình chuyển font nào.

– Chương trình xử lý việc nhập giá vật liệu nhanh chóng và nhất là việc sử dụng giá của hạng mục đã chạy xong cho hạng mục khác tránh được việc cùng dự án có nhiều giá khác nhau cho cùng một loại vật tư.

– Phần mềm hỗ trợ lập dự toán, dự thầu theo một trong các phương pháp sau:

  1. Phương pháp bù giá chênh lệch (sử dụng đơn giá XDCB bù chênh lệch vật liệu, máy hoặc cả hai)
  2. Phương pháp phân tích đơn giá chi tiết, với đầy đủ các biểu như biểu tính giá ca máy theo TT06/2016/TT-BXD, bảng đơn giá nhân công.
  3. Lập giá dự thầu theo bảng ngang và bảng dọc.

♦ Tính năng nổi bật cụ thể cho từng công việc:

1/ Đối với việc lập dự toán:

– Tìm kiếm công việc theo menu công việc có sẵn nên không cần phải nhớ mã hiệu công việc.

– Nhập bảng khối lượng theo quyết định 788/QĐ-BXD, diễn giải chi tiết và tính theo cột dài, rộng và cao nên việc nhập số liệu nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong nhập liệu.

– Khi chọn mã hiệu đơn giá có thể biết ngay được định mức cho công việc đó, qua đó người làm dự toán có cái nhìn sâu sắc chi phí vật liệu, nhân công, máy cấu thành nên đơn giá đó.

– Có thể phân chia vùng nhập và vùng xem bằng lệnh “SPLIT” của chính Excel nên khả năng quản lý theo dõi, nhập số liệu khối lượng công việc lớn (đối với các công trình lớn) dễ dàng.

– Có khả năng tính toán bằng công thức ngay trên ô (do trong nền Excel) để xác định giá trị cho một thông số kích thước bằng tính tổng hay căn bậc hai, hoặc các hàm tự tạo khác… Có thể thể hiện luôn được các ký hiệu đồ hoạ để diễn giải rõ ràng hơn như dấu căn bậc 2 chẳng hạn, có thể ghi chú bằng màu sắc hoặc độ đậm nhạt  của ô nhập liệu đối với những dữ liệu cần ghi chú hoặc đánh dấu vị trí công việc qua ngày làm việc, thể hiện được dấu mũ dễ dàng (như m3, m2)…

– Hoặc sử dụng các tính năng bằng phím tắt như Ctrl-F, Ctrl-G… để tìm kiếm dữ liệu hoặc đến đúng ngay vị trí dữ liệu nhanh chóng…

– Phần lớn mọi người đều rất quen với thao tác trên Excel nên việc nhập số liệu nhanh và hơn thế nữa giảm bớt được rất nhiều thao tác so một số phần mềm khác ở chỗ có khả năng tận dụng được tính năng autocorrect, hoặc các định dạng khác… mà không phải nhập số liệu theo kiểu 3*5*6 mở dấu (hoặc đóng dấu) mất nhiều thao tác, dễ gây nhằm lẫn và việc sửa số liệu không linh động … Ở đây chỉ tận dụng cách nhập liệu 3x5x6=… để mô tả, làm cho số liệu rõ ràng hơn (chỉ trong số trường hợp cần diễn giải).

– Tự động chuyển khối lượng bê tông có được sang ván khuôn.

– Chương trình có khả năng tự tính luôn khối lượng vận chuyển lên cao. Khối lượng đó thấy rõ ràng trong sheet tính toán chứ không phải là một con số do chương trình chạy đưa ra.

– Đối với tính toán khối lượng xây công trình cao tầng liên quan đến việc từ cửa ta không cần phải xem tới, xem lui chi tiết cửa mà chi tiết cửa chỉ nhập 1 lần sau đó tự chương trình tra cứu ra diện tích cho ký hiệu cửa ta nhập vào.

– Bảng vật tư bố trí theo bảng ngang nên việc quản lý vật tư cho từng công việc rất thuận lợi nhất là trong việc chỉ đạo thi công, theo dõi khối lương công trình. Ta có thể thấy khối lượng vật tư cho hạng mục công việc.

– Tự động chạy một khối lượng cho mọi tỉnh thành (áp dụng khi có công trình mẫu xây tại các tỉnh thành khác nhau).

2/ Đối với việc lập giá đấu thầu:

– Trường hợp có mã hiệu các công việc khi copy vào chỉ bằng 1 lệnh nó sẽ tự động tra cho toàn bộ công việc tương ứng với mã hiệu đơn giá đó.

– Chương trình có khả năng chạy hạng mục gộp như :

+ Gia công, lắp đặt vì kèo thép…

+ Gia công, lắp đặt cửa.

– Có thể chuyển đổi từ xi măng PC30 sang PC40 cho mọi độ sụt và cho mọi công tác.

– Phần mềm hỗ trợ lập đấu thầu theo biểu dọc và ngang.

3/ Đối với việc thẩm tra:

–  Khi làm thẩm tra chỉ cần copy mã hiệu đơn giá (nếu có) bằng nhấp 1 lệnh nó sẽ cho ra các dữ liệu cần thiết khác.

4/ Đối với việc lập bảng Tổng mức đầu tư hay Tổng dự toán:

– Chương trình tự động tra các chi phí liên quan khi lập tổng mức đầu tư hay tổng dự toán.